Piłka nożna wspólcześnie

Piłka nożna współcześnieWspółcześnie znana piłka nożna wywodzi się z Anglii. Już w połowie dziewiętnastego stulecia zaczęto organizować pierwsze rozgrywki na większą skalę. Wówczas po raz pierwszy zdecydowano się na spisanie przepisów gry w piłkę nożną. Dzięki temu ujednolicono zasady gry. Trzeba przyznać, że istniało wiele regulaminów gry w piłkę nożną. Pierwsze zasady gry spisano w Trinity College i co ciekawe były one bardzo zbliżone do zasad gry w rugby. Nie zostały one jednak rozpowszechnione. Niektóre kluby piłkarskie decydowały się na spisanie własnych zasad gry w piłkę, jednak również nie udało im się ich rozpowszechniać. W tamtym czasie powstało bardzo dużo związków piłkarskich, między innymi Angielski Związek Piłki nożnej. W 1863 roku związek ten ostatecznie ustalił jednolity regulamin gry w piłkę nożną. W 1904 roku została założona Międzynarodowa Federacja Związków Piłkarskich, która zaakceptowała zasady ustalone wcześniej przez IFAB. Niemniej jednak w 1913 roku do IFAB trafili jej przedstawiciele.

Tags: , ,