Warunki przystąpienia do Stowarzyszenia | Sokół Ostróda

Menu odnośników dodatkowych

Warunki przystąpienia do Stowarzyszenia

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi Członków Stowarzyszenia zwykłego: Stowarzyszenie Kibiców Sokoła Ostróda „Trójkolorowi” z siedzibą w Ostródzie.
Aby zostać Członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską i przekazać Członkowi Zarządu do zatwierdzenia na posiedzeniu Zarządu.

Osoby niepełnoletnie chcące przystąpić do Stowarzyszenia muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest bezpłatne.

Stowarzyszenie Kibiców Sokoła Ostróda „Trójkolorowi” działa jako stowarzyszenie zwykłe na podstawie zgody wydanej przez Starostę Ostródzkiego.

Niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

Zarząd Stowarzyszenia

UWAGA - wszystkie projekty, logotypy, znaki graficzne itp są chronione prawami autorskimi i majątkowymi. Ich wykorzystane bez zgody właściciela jest zabronione.